WhatsApp Image 2022 07 20 at 11.40.28 AM 1

رفوگری یا هنر مرمت ، اصلاح خرابی های فرش و معایب آن است .
ترمیم و بازسازی بخش های آسیب دیده فرش را رفوگری فرش می‌گویند که تنها به دست افراد با تجربه انجام شود. مراقبت از فرش امری ضروری در خانه هاست، رفوی فرش از جمله فعالیت های بسیار تخصصی است که متخصصان آن باید مهارت بالایی داشته باشند. مرمت کاران فرش دستبافت ، سالیان سال هم به چرخه اقتصادی و هم به میراث فرهنگی ما کمک کرده اند .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!