• دستگاه تمام‌اتوماتیکاستفاده از دستگاه‌های تمام اتمواتیک در شستشو
  • ضمانت شستشوتضمین شستشوی انواع فرش های و مبلمان
  • شستشوی دستبافدستگاه های نیمه صنعتی برای شستشوی دستباف
  • دستگاه پرداختپرداخت انواع فرش با دستگاه تخصصی
  • رفوگری و رنگبرداریکارگروه رفوگری و رنگ برداری
  • اعلا شوییشستن فرش‌های قیمتی و با کیفیت بالا
  • شستشوی صندلی ماشینشستشوی صندلی انواع خودروهای داخلی و خارجی
  • شستشوی موکتشتسشوی موکت چسبیده در محل
  • شستشوی با مواد درجه یکشستشوی با استفاده از بهترین مواد
  • سرویس حمل و نقلسرویس منظم، قابل اعتماد و با سابقه

ثبت سفارش و تماس با کارشناسان